3 Oz Karton Bardak


90 ml kapasiteli, yüksek kaliteli ve tek kullan?ml?kt?r. 3 oz standart desenli ka??t bardak, s?cak içecekler için tasarlanm?? kullan??l? ve pratiktir. Flexo bask? teknolojisiyle üretilir. Kullan at kültüründe en çok tercih edilen ürünlerdendir. Genellikle s?cak içecek tüketimine (çay, kahve, espresso, cappuccino, latte. vs.) uygun olup, so?uk içecekler içinde kullan?labilir.

?çeri?inde kullan?lan 1.s?n?f ka??t ham madde (Polietilen) sayesinde içeceklerin tad?n? hiçbir ?ekilde bozmaz. Görünmez nem bariyeri sayesinde içeceklerin yo?unla?mas?n? engeller. ?çinde bar?nd?rd??? madde suyu ve likiti itici özelli?indedir.

datejust 2 discontinued cartier tank francaise small gold replica watch tag heuer professional 200 meters blue face breitling first copy watches india fake watches audemars piguet diamond watches tag heuer way211a ba0928 review replica rolex movado museum women's watch tag heuer aquaracer midsize rolex replica uk

S?zd?rmazl?k ve koku yapma riski yoktur. Ürünümüz ekonomik ve çevre dostudur. Enerjiden ve su sarfiyat?ndan büyük ölçüde tasarruf sa?lamaktad?r. Muadilleri plastik ve köpük bardaklara nazaran daha sa?l?kl?d?r. Camdan sonra en güvenilir ve sa?l?kl? üründür. Kullan?l?p al??t?ktan sonra vazgeçilmezdir.

Karton bardaklar büyük ölçüde toplumun ve i? hayat?n?n kalabal?k alanlar?nda kullan?lmaktad?r. Örneklendirecek olursak; ?irket genel merkezlerinde, fabrikalarda, e?itim kurumlar?nda, seyahat firmalar?nda, yemekhanelerde, kantinlerde, endüstriyel alanlarda, restoranlarda, kahve ve çay dükkanlar?n da, fastfood’lar da, süper marketlerde, sa?l?k merkezlerinde ve bir çok etkinlik organizasyonlar?nda kullan?lmaktad?r.

H?zl? ya?am?n art?k vazgeçilmezleri haline gelen kullan at ürünler s?n?f?n?n lideri karton bardaklar hayat?m?z?n büyük bölümünde bize yard?mc? olmaktad?r. Teknolojinin geli?mesiyle do?ru orant?l?, ya?ant?m?za h?zl? ?ekilde adapte olan kullan at ürünler, pratiklik ve ergonomi sa?layarak bu ürünlere yönelmemizi sa?lam??t?r.

Birçok dünya ülkesi gibi ülkemizde take a way yani kullan ve at ürünler al??kanl?k haline gelmi?tir. Karton bardak yard?mc? ürünleri olan tahta kar??t?r?c?, plastik kapak, plastik kar??t?r?c? ve bardak tutucu (sleve’ler) çok tüketilmektedir. Karton bardaklar yer tasarrufu sa?layan yap?s? ile depolama alanlar?n? fazla i?gal etmez.

Üstün dayan?kl?l??a sahip olan ürünlerimiz içeceklerinizin yo?unla?mas?n? engelleyen dirençli yap?s? ile ?s? yal?t?m? sa?lar. 1 s?n?f polietilenle içinde bulunan likiti korur. 3 oz karton bardak fiyatlar?, uygun olup h?zl? ?ekilde tedarik edilir. Hemen kullan?ma haz?rd?r.

2000 adet ve 3000 adetli, 3 oz karton bardak, fiyat bilgisini bu linkten bizimle temasa geçerek h?zl? ?ekilde alabilirsiniz.

Teklif Al

Teknik ?zellikleri


Yükseklik: 49 mm A??z ?ap?: 53 mm Taban ?l?üsü: 36 mm Paket Adet: 100 Koli i?i Adet: 3000 Koli ?l?üsü: 560 mm X 380 mm X 320 ?mm