S?cak ??ecek Karton Bardaklar?

Karton bardak yüksek kaliteli ve tek kullan?ml?kt?r. Standart desenli ka??t bardak, so?uk içecekler için tasarlanm?? kullan??l? ve pratiktir. Flexo bask? teknolojisiyle üretilir. Kullan at kültüründe en çok tercih edilen ürünlerdendir.

DEVAMI...

So?uk ??e?ek Karton Bardaklar?

Karton bardak yüksek kaliteli ve tek kullan?ml?kt?r. Standart desenli ka??t bardak, so?uk içecekler için tasarlanm?? kullan??l? ve pratiktir. Flexo bask? teknolojisiyle üretilir. Kullan at kültüründe en çok tercih edilen ürünlerdendir.

DEVAMI...

S?cak ??ecek Karton Bardaklar?

Karton bardak yüksek kaliteli ve tek kullan?ml?kt?r. Standart desenli ka??t bardak, so?uk içecekler için tasarlanm?? kullan??l? ve pratiktir. Flexo bask? teknolojisiyle üretilir. Kullan at kültüründe en çok tercih edilen ürünlerdendir.

DEVAMI...

S?cak ??ecek Karton Bardaklar?

Karton bardak yüksek kaliteli ve tek kullan?ml?kt?r. Standart desenli ka??t bardak, so?uk içecekler için tasarlanm?? kullan??l? ve pratiktir. Flexo bask? teknolojisiyle üretilir. Kullan at kültüründe en çok tercih edilen ürünlerdendir.

DEVAMI...

So?uk ??e?ek Karton Bardaklar?

Karton bardak yüksek kaliteli ve tek kullan?ml?kt?r. Standart desenli ka??t bardak, so?uk içecekler için tasarlanm?? kullan??l? ve pratiktir. Flexo bask? teknolojisiyle üretilir. Kullan at kültüründe en çok tercih edilen ürünlerdendir.

DEVAMI...

S?cak ??ecek Karton Bardaklar?

Karton bardak yüksek kaliteli ve tek kullan?ml?kt?r. Standart desenli ka??t bardak, so?uk içecekler için tasarlanm?? kullan??l? ve pratiktir. Flexo bask? teknolojisiyle üretilir. Kullan at kültüründe en çok tercih edilen ürünlerdendir.

DEVAMI...

rolex quartz datejust valjoux 7734 movement review gucci replica bags heuer cs3113 for sale montblanc timewalker chronograph 2018 louis vuitton replica corum automatic watch hublot lazada gucci replica handbags breitling sold lab made cuban link chain replica bags how to tighten a loose clasp on a watch mont blanc swiss made 9168 price chanel replica handbags rolex daytona white gold oysterflex audemars piguet for sale ebay gucci replica bags

CUPLAND


2004 y?l?nda Gaziantep merkezli kurulan firmam?z Kuruldu?u günden bugüne kadar özellikler IRAK ve Ortado?u Pazar?nda yapt??? ihracatlarla k?sa sürede sektöründe an?lan bir firma kimli?i kazanm??t?r.

Üretim ve ticari faaliyetlerini gaziantep 5. Organize sanayi bölgesinde devam ettiren BARAN-TUR'un ürün yelpazesi çe?itlilik göstermektedir.

?hracat yapt??? bölgelerde güvenilir ticaret anlay???ndan taviz vermeden, gücünü her geçen y?l daha da artt?rmakta, vizyon sahibi yap?s?n? yat?r?mlarla daha da geli?tirmektedir.

Tüketicisinin memnuniyetini, hizmetinin en önemli gere?i gören firma, kalite standartlar?n? tüketici beklentilerine göre düzenlemekte kararl? duru?unu sergilemektedir.

Baran-Tur'un yenilikçi ve rekabetçi gücü ile kriz yönetimine uygun esnek yap?s?, firman?n pazardaki her türlü olumsuz geli?meye kar?? kendini koruyan ve en az hasarla bu dönemleri atlatabilmesinin en önemli kriteri olmu?tur. Genç Yönetim Kadrosu, teknolojiyi takip eden, geli?meleri izleyen, profesyonel ekibi, Baran-Tur'un k?sa sürede daha neler yap?labilece?i konusunda ipuçlar? vermektedir.

NEDEN KARTON BARDAK

Geli?en dünyada artan çevre ve sa?l?k bilinci insano?lunu çevreye ve sa?l??a zarars?z ürün kullanimina sevk etmi?tir. Karton bardaklar ve kaplar yap?s? itibari ile ham selülözden olu?makta ve do?ada kolayca geri dönü?mektedir ve özellikle s?cak içeceklerde plastik kaplara k?yasla yüksek isidan dolayi içece?e geçme orani daha dü?üktür bu nedenle sa?l??a zarars?zdir.

Son dönemlerde karton bardaklar kurumsal firmalar?n kendi logo marka kurumsal kimliklerini sergiledi?i bir alan olmu?tur. Bu özelli?i ile de plastik kaplardan daha kullan??l? bir malzemedir.